Forretningsbetingelser gældende for: Aabyhøj IF Gymnastik

Priser og betaling
Ved tilmelding til hold eller arrangementer vil prisen altid tydeligt fremgå. Betalingen sker som en forudbetaling for den periode, der er angivet ved købet.
Der kan opkræves et gebyr i forbindelse med din betaling, et sådant gebyr vil altid tydeligt fremgå såvel i forbindelse med gennemførsel af transaktionen samt på alle fremsendte kvitteringer.

På dette websted kan der betales med følgende betalingsmidler:
Dankort og Visa/Dankort

Oprettelse af hold
Det er en forudsætning for oprettelse af vore hold, at der er min. 10 tilmeldte deltagere.

Fortrydelsesret
Fortryder man inden 1. oktober tilbagebetales hele kontingentet.
NB. Fortryder man senere end 1. oktober tilbagebetales kontingentet ikke.

Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten, skal du senest 1. oktober rette henvendelse til os på mail: info@aaifgym.dk
Husk at angive dit navn, holdnavn og træningstid.
 
Privatlivspolitik
I Aabyhøj IF Gymnastik er vi forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og har med udarbejdelse af en privatlivspolitik samt et tillæg til denne beskrevet, hvordan vi behandler dine oplysninger. Privatlivspolitik og tillæg skal begge læses i sin helhed.

Aabyhøj IF Gymnastiks privatlivspolitik kan læses her.

Tillæg til Aabyhøj IF Gymnastiks privatlivspolitik kan læses her.

Brugernavn og adgangskode.
Kunder, der ønsker at tilmelde sig hold eller andre ydelser på dette websted, tildeles et brugernavn og en adgangskode. Det er kundens ansvar at opbevare disse informationer og ikke videregive disse til andre.

Nyhedsbreve
Nyhedsbreve udsendes via e-mail til den e-mailadresse du har oplyst ved oprettelse af din profil. Aabyhøj IF Gymnastik sender løbende nyhedsbreve om foreningens aktiviteter.

Tekniske krav til brugerens computerudstyr
Det forsøges at optimere teknikken på websitet, således at det fungerer i alle de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, Chrome) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux).

Ændring af priser og handelsbetingelser
De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af dette websted.

Forbehold
Dette websted tager forbehold for taste- og prisfejl.
Dette websted er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder som er udenfor vores kontrol.

Ansvarsfraskrivelse
Dette websted og dets leverandører kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af dette websted, herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for 1) at et hold ikke opfylder brugerens forventninger og behov 2) at dette websted og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

Dette websted og dets indholdsleverandører er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller foto. Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af dette websteds ydelser samt forlade hjemmesiden. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar. Dette websted påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af vores ydelser på dette websted eller vore leverandørers.

Klager og reklamationer
Hvis du ønsker at reklamere kan du henvende dig via kontakt på dette websted.
 
Generelle oplysninger:
Organisationens juridiske navn: Åbyhøj IF Gymnastik
Selskabsform: Forening
CVR-nummer: 69820816
Officiel e-mail adresse: info@aaifgym.dk
Officiel web-adresse: http://www.aaifgym.dk/